logo Waterschap Scheldestromen
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.

Film CADZAND-Maritiem

afbeelding film cadzand

Film Zwakke Schakels Nederland

film zwakke schakels

Film Zwakke Schakel Zeeuws-Vlaanderen

Superstorm trotseren

Alle dijken en duinen in Nederland moeten een superstorm kunnen trotseren. We toetsen daarom iedere vijf jaar hoe sterk onze waterkering is. Uit dit onderzoek bleek dat een groot aantal stukken kust in Nederland versterkt moeten worden, we noemen dit Zwakke Schakels. Ook in Zeeland is waterschap Scheldestromen hier de afgelopen jaren volop mee bezig geweest. Op deze website leest u alles over onze (afgeronde) projecten. Heeft u na het lezen nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Tweets Zwakke Schakels

logo Waterschap Scheldestromen